“BEWONDEREND BOUWEN IN DE ARCHITECTUUR EN KUNST”

Er zijn vele manieren en mogelijkheden voor het ontwerpen van een gebouw of woning. Almere is een nieuwe stad en er zijn de afgelopen jaren zeer bijzondere gebouwen huizen en kantoren verrezen. Een markant voorbeeld vormt het WTC gebouw in het centrum maar ook het gerealiseerde masterplan van Rem Koolhaas is hiervan een mooi voorbeeld. Er komen de laatste jaren vele bezoekers vooral uit het buitenland om de stad in al zijn facetten te bestuderen en vooral te bewonderen. Dit zijn niet allen maar architecten of stedenbouwkundigen maar ook mensen die bijvoorbeeld ideeën willen opdoen voor het bouwen van een eigen woning.
In het verleden heb ik in opdracht van CASLA workshops in het middelbaar onderwijs gegeven. Ook heb ik in opdracht voor de Universiteit van Groningen met eerste-en einde jaar studenten planologie een bijzonder project gerealiseerd. Hiervoor heb ik speciaal een driepijl ontwerp bedacht.
Alle studenten kregen een blauwe driepijl. De studenten kregen in een dagdeel de opdracht een idee te bedenken en onderling gedachten uit te wisselen. Dit resulteerde in het vervaardigen van enkele ontwerpen of meerdere planologische hervormingen die aan het einde van de workshop werden besproken.

verder>>>