fotografie

De fotografie van Marcel van Campen is meer en meer een middel tot een doel en niet alleen een registratie van een performance, een actie of een kunstwerk. Bestaande foto's kunnen een uitgangspunt vormen voor een nieuw kunstwerk; de beeldcultuur is evenzeer inspiratiebron als de natuur. Marcel van Campen maakt veelal gebruik van fotografie om mensen te portretteren in hun omgeving of in speciaal gekozen decors en kostuums. Door het gebruik van eenvoudige attributen worden personen uit hun alledaagse situaties en verschijningsvormen getild en het bekijken waard.


klik hier voor de galerijpijl

klik hier voor video "celebrity angels" pijl