introductie

Om een omschrijving te geven van mijn werk en werkwijze als beeldenkunstenaar zijn een aantal elementen van essentieel belang; uit de ontwikkeling van ideeën ontstaan er na een periode van intensief denken een aantal ontwerpen. Vervolgens, na een selectie, ontstaan van daaruit definitieve ontwerpen voor het maken van beelden, tekeningen, foto's, schilderijen en projecten. Mijn belevingswereld bestaat uit bewondering voor de natuur, mens en dier. Die elementen spelen een belangrijke rol in mijn kunstenaarschap. Daarna ga ik dat vastleggen in een autonoom kunstwerk, te verbeelden als een besloten gevangen gedachte. Dat kan een tekening, beeld, schilderij, of een geheel nieuw project voor een bedrijf, gemeente of provincie zijn. Tevens werk ik in opdracht in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Over het algemeen werk ik een jaar aan de uitvoering van een project, werk regelmatig in series en gebruik hiervoor onafhankelijke onderwerpen en diverse materialen. Voor het tentoonstellen van mijn werk neem ik veel tijd. Het is voor mij van belang dat er dan een eenheid ontstaat, zodat de zeggingskracht van het tentoongestelde werk op een goede manier overgebracht wordt op de bezoekers.


Marcel van Campen