marcel van campen |
marcel van campen | linkswerk in opdracht voor Rijkswaterstaat, 19 x 4 m, kunstmatige huid, constructie van staal, 2003marcel van campen | rechts